„Po co się rolować??”- korzyści wynikające z rolowania

Rolowanie powiązane jest z powięzią która to otacza wszystkie struktury naszego organizmu. Powięź w większości tworzą wolno poruszające się cząsteczki związane z wodą, w trakcie rolowania woda zostaje wypychana podobnie jak obserwujemy to podczas wyciskania gąbki. Pozostając przy przykładzie z gąbką- pod wpływem intensywnych treningów gąbka wysycha a powięź staje się mniej elastyczna pojawiają się restrykcje tkankowe”sztywność” co prowadzi do zaburzeń funkcjonalnych”zmniejszenie zakresu ruchu”. Dobrze uwodniona powięź zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu

Nacisk na tkanki który wykonujemy poprzez użycie rolera powoduje zwiększony przepływ krwi przez co otrzymujemy rozluźnienie tkanek, zwiększenie zakresu ruchu oraz uelastycznienie struktur mięśniowo-powięziowych

Skutki rolowania

Zwiększenie:

 • Mocy, siły dynamicznej mięśni
 • Wytrzymałości mięśni
 • Tempa regeneracji mięśni
 • Tolerancji mięśni na elastyczność

Zmniejszenie

 • Bolesności mięśni po wysiłku- z wyższego poziomu do średniego
 • Ograniczeń wynikających z opóźnionego bólu mięśniowego”zakwasy”
http://rehabilitacja-holistyczna.pl/wp-content/uploads/2015/03/SR59-Lemiesz.pdf

Wpływ rolowania na:

Elastyczność :

 • Badania wskazują że roler poprawia zakres ruchu, elastyczność stawów
 • Uzyskujemy podobne efekty jak podczas rozciągania statycznego

Sztywność tętnic:

 • Zmniejszenie, redukowanie sztywności
 • Poprawa funkcjonowania wraz ze śródbłonkiem naczyniowym

Wyniki w sporcie:

 • Rolka nie wpływa negatywnie na wydolność sportowca
 • Lepsza skuteczność rolowania w porównaniu do statycznego rozciągania
 • Długotrwałe rolowanie przed ciężkim treningiem może przyczyniać się do zwiększonej podatności na kontuzję, spowodowane to jest zbyt dużym rozluźniem tkanek które będą wykonywać wysiłek!!
 • Przed treningiem zaleca się któtkie rolowanie(8-12 powtórzeń na daną strukurę)- w celu przygotowanie obszaru do wysiłku

Rolowanie przed treningiem

 • Krótkie- przygotowujące tkankę do wysiłku,poprawiające jej uwodnienie, zwiększające zakres ruchu
 • Dany mięsień rolujemy od 8 do 12 razy, jedno powtórzenie liczymy jako ruch rolki w jedną stroną mięśnia oraz drogę powrotną
 • Zapobiega kontuzją

Rolowanie po treningu

 • Zapewnia szybszą regenerację mikrourazów mięśniowych
 • Pozwala na ponowny częstszy trening co przełoży się na lepsze wyniki sportowe oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia kontuzji
 • Zaleca się wykonywanie 2 serii po 60 sekund

Podsumowując: rolowanie pozytywnie wpływa na struktury mięśniowo- powięziowe, więcej korzyści możemy uzyskać włączając je do naszego planu treningowego niż nie korzystając z niego w ogóle. Zalecam wykonywanie przed jak i po treningu ale również w dni nietreningowe jako element automasażu prowadzący do rozluźnienia tkanek.

Pozdrawiam Ernest!!

1.http://rehabilitacja-holistyczna.pl/wp-content/uploads/2015/03/SR59-Lemiesz.pdf

2.https://www.atchampion.pl/lib/co473u/Rollowanie-artykul-jtbk1nag.pdf

3.MacDonald G.Z. et al. Foam Rolling as a Recovery Tool after an Intense Bout of Physical Activity. Medicine & Science in Sports & Exercise 2014; 46 (1), s. 131–142

Dodaj komentarz