„Koncepcja Staw po Stawie” – Wstęp

Cześć!! 🙂

W dzisiejszym wpisie przedstawię koncepcję Graya Cooka „Joint by Joint aproach”

W celu lepszego zrozumienia koncepcji należy wyjaśni następujące pojęcia:

 • Mobilność: zdolność układu nerwowo- mięśniowego do wykonywania pełnego zakresu ruchu dostępnego w danym stawie. Definicja dla każdego: Zakres ruchu który możemy wykorzystać w stawie np. ruch okrężny w stawie ramiennym. Zmniejszenie mobilności może skutkować sztywnością w obrębie stawu, bólem co zmniejszy zakres naszego ruchu czyli mobilność.
 • Stabilność: aktywna kontrola mięśniowa pozwalająca przenosić siłę w połączeniu z elastycznością tkanki mięśniowej oraz mobilnością stawu. Definicja dla każdego: Możliwość wykorzystania pełnego zakresu ruchu wraz z jego kontrolą w celu wykonania czynności ruchowej np. brak stabilności odcinka lędźwiowego kręgosłupa może przyczyniać się do błędnego wykonywanego przysiadu i tworzenia przeciążeń w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

Powyższa koncepcja postrzega układ ruchu człowieka jako system stawów. Każdy pojedynczy staw, grupa stawów pełni określoną funkcję w naszym aparacie ruchu, przez co jesteśmy w stanie oszacować ryzyko możliwych dysfunkcji danej okolicy oraz wprowadzić profilaktykę treningową w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kontuzji. „Staw po Stawie”- każdy segment układu ruchu cechuje się większą mobilnością lub stabilnością patrząc od dołu przedstawionego obrazka widzimy następujące cechy:

 • Na Czerwono: Stawy stabilne.
 • Na Niebiesko: Stawy Mobilne
 • Stopa: Stabilność
 • Staw skokowy: Mobilność
 • Staw kolanowy: Stabilność
 • Staw biodrowy: Mobilność
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa: Stabilność
 • Odcinek Piersiowy kręgosłupa: Mobilność
 • Odcinek Szyjny kręgosłupa: Mobilność
 • Łopatka: Stabilność
 • Staw ramienny: Mobilność
 • Staw łokciowy: Stabilność
 • Staw promieniowo- nadgarstkowy: Mobilność
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Koncepcja zakłada przenoszenie przeciążeń, jeżeli nie posiadamy mobilności np. w stawie skokowym najprawdopodobniej dochodzi do przeciążania stawu leżącego wyżej oraz niżej .

Pozdrawiam ERNEST 🙂

„Najczęstsze błędy techniczne podczas rolowania”

Cześć!! 🙂

W dzisiejszym wpisie przedstawię najczęstsze błędy popełniane podczas rolowania.

 • Rolowanie nierozgrzanych mięśni: Przed zastosowaniem rolowania warto przeprowadzić krótką rozgrzewkę w celu poprawy krążenia, co przełoży się na uzyskanie lepszych efektów oraz zmniejszy bolesność w trakcie jego wykonywania.
 • Rolowanie tylko w jednym kierunku: Powięź posiada wielokierunkowy przebieg, dlatego rolowanie jednokierunkowe jest mniej skuteczne w porównaniu z rolowaniem wykonanym pod różnymi kątami oraz z zatrzymaniem się na wałku i poruszaniem kończyną lub całym ciałem.
 • Rolowanie zbyt wielu obszarów jednocześnie: Stosowanie 20 minutowego rolowania przed oraz po każdym treningu jest stratą czasu! Warto skupić się na 2,3 obszarach potrzebujących większej uwagi przed treningowej i przejść do treningu. Więcej informacji w https://fizjopill.pl/rolowanie-przed-czy-po-treningu/
 • Rolowanie niewłaściwych obszarów: Unikamy części kostnych oraz stawów! Należy skupić się na dużych grupach mięśniowych oraz tkankach okołostawowych.

Pozdrawiam ERNEST 🙂